ña

ña. (De *-nna > -ña, dem. invar. ‘este / esta’.)

*nn > ñ /ɲ/, por palatalización.

1. Tf. ant. desus. Este, el que. Expr. t.: na, ñe.

LEXEMA

N

____________

Vide Achorom, Nunhabec, Zahoñat Reste, Guañac Sahut Banot Xeraxe Sote.

Vide Agoñe yacoron yñatzahaña chacoñamet.

Vide Agoñec Acorom Inat Zahaña, Guañoc Reste Mencei.

Vide Çhucar Guayoc, archimencey reste Bencom, Sanet vander relac nazeth zahañe.

Vide Menceito acoran inatzahana chaconamet.

Vide Zahañat guayohec.