nut

nut. (De *ənut > nt, s. m. sing.)

1. Tf. desus. Candela, materia para ser prendida, yesca. Expr. t.: nt.

LEXEMA

N·T

____________

Vide Conosperin Progalax Miogoodmon Piu Nutortí.

Vide Fvpmirna envpmti epnmpir vrvivinrn apvimfri pivnian ntrhn.

Foto: Mª Isabel Alba Fernández de Moya (2006).