rn

rn. (De *aran (ə) > ərən, n. vb. concr. m. sing. ‘hecho de estar enfermo’.)

1. Tf. ant. desus. Enfermedad. Expr. t.: aran; nran.

LEXEMA

R·N

____________

Vide Fvpmirna envpmti epnmpir vrvivinrn apvimfri pivnian ntrhn.

Vide Guaxate hequei adei acharan afaro yafana haxaran.